Els vídeojocs, temàtica central del Dia d’Internet 2016 de la Fundació Bit

Logo Dia d'InternetLa Fundació Bit organitza pel proper 17 de maig, en motiu del Dia d’Internet, una jornada per a la divulgació dels vídeojocs entre els joves. L´objectiu és despertar l´interès dels joves entre 14 i 16 anys per estudiar una carrera relacionada en l´àmbit de les TIC, centrant la temàtica de la jornada en els vídeojocs.

La jornada està en línia amb l’estratègia TenTIC de l’àrea de Cibersocietat de la Fundació Bit basada en divulgar les diferents tendències tecnològiques que estan en avantguarda (big data, 3D, Internet de les coses, etc.). Per això, la Fundació Bit compta amb la col·laboració de l’Escola Politèncica Superior de la UIB i empresas locals.

L´agenda s’organitzarà en 4 parts:

Share

La Fundació Bit analitza la connexió a Internet de gairebé 1.000 zones de les Illes Balears

Mentre Alaior és el municipi millor connectat, Formentera és l’illa amb pitjor cobertura

Només un 49,4% de les llars tenen una cobertura superior a 30 Mbs, 15 punts per davall de la mitjana estatal, situació que el Govern vol revertir

L’Obervatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit ha publicat l’informe sobre la cobertura d’Internet mitjançant banda ampla als diferents municipis de les Illes Balears.

A partir de les dades publicades al gener de 2016 per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, on s’identifiquen les zones de les Illes Balears amb poca connectivitat a la Xarxa  (anomenades Zones Blanques), l’OBSI ha procedit a mapejar-les. Així, es poden visualitzar les zones de les Illes Balears que disposen d’una connexió a Internet amb una alta connectivitat, és a dir, d’almenys 30 Mbs, i aquelles que no gaudeixen d’una bona connexió a Internet. L’informe es completa amb dades estadístiques procedents d’altres fonts oficials com l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (MINETUR).

L’any 2015 i segons dades de MINETUR, només un 49,4% de les llars de les Illes Balears han disposat d’una cobertura de més de 30 Mbs, 15 punts per davall de la mitjana estatal. Tot i que la Direcció General preveu una millora d’aquesta connectivitat per a l’any 2017, el Govern de les Illes Balears preveu que un 62,2% del total de les 981 zones analitzades (municipis, capitals de municipis, territoris disseminats, entitats singulars i altres entitats) seguirà tenint una cobertura insuficient.

Actualment, el fet de no comptar amb una bona connexió a Internet i un ample de banda suficientment gran limita el desenvolupament econòmic d’un territori, en tant que els seus ciutadans veuen restringides, per exemple, les possibilitats de treballar i estudiar a distància, que les escoles no poden fomentar les competències digitals adequadament o que pot restar competitivitat a les empreses.

Segons el director general de Desenvolupament Tecnològic del Govern, Benjamí Villoslada, “disposar de banda ampla ultraràpida és quelcom essencial per a l’economia de les Illes Balears i la qualitat de vida dels ciutadans”.

Com explica Villoslada, l’informe de l’OBSI permetrà al Govern saber on s’hauran d’invertir fins a 15,5 milions fins al 2020, dels quals la Unió Europea posa a disposició el 50 per cent mitjançant els fons FEDER adjudicats.

“Cal que invertim molt bé els doblers que arriben d’Europa per aconseguir que a cada lloc i llogaret de les illes hi hagi connexions excel·lents. Tant que siguin un motiu per a venir a fer feina aquí. La insularitat ens impedeix fabricar trens, avions o cotxes, però podem aconseguir que qui els pensa, dissenya i simula visqui a les Illes Balears. Ja tenen un motiu, que és fer feina des del paradís. Sense banda ampla ni tant sols s’ho plantejaran”, diu Villoslada.

Si s’analitza la connectivitat per illes, el 20,7% de la població de Mallorca, el 24,7% de la població de Menorca, el 28,6% de la població d’Eivissa i el 100% de la població de Formentera disposa d’una mala cobertura. Mallorca és l’illa amb major nombre de persones amb una connexió ultraràpida, amb un 61,6%, seguit per Eivissa amb un 9,1% i Menorca amb un 6,3%.

En el cas de Formentera, en ser l’illa amb pitjor cobertura, s’està implantant l’actuació pública “Wi-Fi Formentera” per part del Consell Insular de l’illa, el que permetrà oferir una connexió a Internet sense fils a tots els habitants i des de qualsevol ubicació. Tot i així, l’ample de banda segueix essent limitat.

A l’àmbit municipal, Alaior és l’únic municipi de les Illes Balears amb totes les seves zones estan classificades com a No Blanques, és a dir, amb una cobertura total de banda ampla ultraràpida.

Mapa Municipis Zones Blanques i No Blanques

Municipis. Zones Blanques (groc) i Zones No Blanques (verd) a les Illes Balears. Font: OBSI-BIT
a partir de les dades de DGDT-CAIB 2015

Si parlam de capitals municipals, 28 de les 67 analitzades encara estaran situades en Zones Blanques l’any 2017, és a dir, no els arribaria Internet amb un mínim de 30 Mbs. Si es comparen amb el nombre d’habitants, s’observa que, per exemple, 4 capitals municipals de menys de 1.000 habitants (Lluc, Fornalutx, Sant Josep de sa Talaia i Búger) gaudeixen de bona connectivitat.

En cas que comparem la connexió a Internet de les zones disseminades, no s’ha trobat cap explicació contrastada que respongui perquè una part del territori no pateix bretxes digitals de connectivitat i d’altres sí n’estan sofrint. Tot i així, s’oberva que les Zones No Blanques o connectades estan més properes a les vies de comunicació principals o a nuclis de població turístics costaners, mentre que les Zones Blanques o insuficientment connectades estan més disperses pels centres de les Illes.

Mapa Disseminats Zones Blanques

Disseminat en Zones Blanques classificades per nombre de població (indicant de 0 a 100, de 100 a 500 i de
500 a 1000). Font: OBSI-BIT a partir de les dades de DGDT-CAIB 2015

En relació al seu nombre d’habitants, trobam que 70 de les 96 àrees disseminades situades en Zones No Blanques tenen menys de 1.000 habitants, mentre que 11 disseminats en Zones Blanques tenen més de 1.000 habitants. Per exemple, disseminats com Sant Jordi de Ses Salines a Eivissa, Sant Francesc de Formentera o Algaida a Mallorca, amb 2.441, 1.947 i 1.863 habitants respectivament, no disposen d’un òptim ample de banda. No obstant això, altres disseminats com Mal Pas – Bonaire, Cala Santanyí o Costa dels Pins, amb 5, 6 i 7 habitants censats respectivament, disposen d’una connexió ultraràpida.

També resulta paradoxal que, dintre de les 341 zones catalogades com a “altres entitats”, 98  disposen d’una connexió ultraràpida tot i tenir molt pocs habitants, tals com el nucli d’Habitat a Pollença (Mallorca) amb només 4 habitants o Santa Agnès de Corona a Sant Antoni de Portmany (Eivissa) amb 7 residents, mentre que hi ha 243 àrees amb molts més habitants que tenen mal accés a la Xarxa (S’Arenal, Son Ferriol, Can Pastilla, Portocolom, Pòrtol, entre d’altres).

Mapa Altres entitats Zones Blanques

Altres Entitats en Zones Blanques classificades per nombre de població (indicant de 0 a 100, de 100 a 500 i
de 500 a 1.000). Font: OBSI-BIT a partir de les dades de DGDT-CAIB 2015

El MINETUR també analitza l’evolució del tipus de cobertura segons la tecnologia. Crida l’atenció l’evolució de la tecnologia WiMAX que ha sofert les Illes Balears, passant d’un 8,3% a 2014 a un 66,9% a 2015 i situant-se a 12 punts per sobre del total nacional.

Segons l’INE (2015) la majoria de les empreses de les Illes Balears, un 44,12%, tenen contractada un ample de banda d’entre 2 i 10 Mb/seg, 12 punts per sobre de la mitjana estatal, emperò només el 7,6% de les empreses de les Illes Balears té contractat un ample de banda de més de 100 Mb/seg, quan el total estatal és de 14,37%.

“En vista d’aquest resultats, és preocupant que només un 7,6% de les empreses balears tingui banda ampla. Gairebé tots els negocis necessitaran aplicar la intel·ligència artificial en forma de serveis al nigul. Sense una bona connexió, no podran usar cap dels nous serveis digitals que ja són aquí; no podran competir”, ha conclòs el director general de Desenvolupament Tecnològic.

Pel que fa al preu d’accés a Internet, aquest no és proporcional a la velocitat perquè depèn bàsicament de la cobertura disponible i de la competència d’operadores en aquell territori.

Share

La Fundació Bit se suma a les activitats pel bon ús de la Xarxa i les noves tecnologies en el Dia Internacional de la Internet Segura

Entre les activitats organitzades per avui, s’ha elaborat un decàleg de bones pràctiques que permet al menor o jove tenir les recomanacions i consells per un ús segur d’Internet

En motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Internet Segura 2016, la Fundació Bit juntament amb l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove), l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit), l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB) i coordinat per l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) han organitzat tot un seguit d’actes i material destinat a alumnes, pares i mares i professors per implicar els infants i els joves en la necessitat de fer d’Internet un espai de tolerància, respecte i inclusió.

Membres de les entitats participants en el Dia de la Internet Segura 2016

Membres de les entitats participants en el Dia de la Internet Segura 2016

Les actuacions presentades avui a l’IES Binissalem prenen com a base una de les principals preocupacions tant de les famílies com de la comunitat educativa: el ciberassetjament a les xarxes socials. La protecció dels menors i els joves i la formació tant de pares i mares com del professorat han fet que l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor hagi organitzat, juntament amb l’IB-Jove, Convivèxit, la Fundació Bit i el Programa de Policia Tutor, activitats dirigides a informar-los i formar-los sobre els perills i els beneficis derivats de l’ús d’Internet i els dispositius mòbils, així com dotar-los d’eines per detectar, denunciar i corregir situacions de ciberassetjament.

Entre les activitats organitzades hi ha xerrades preventives als centres educatius per part dels policies tutors, la xerrada informativa “Riscs i perills d’Internet: com prevenir-los, com detectar-los, com denunciar-los” a l’IES de Santanyí, un taller de xarxes socials a la Fundació Aproscom, promoció d’activitats de conscienciació i formació a les aules, difusió a través de les xarxes socials de material didàctic, recursos, etc.

A més, la Fundació Bit ha elaborat un decàleg de bones pràctiques que permet al menor o jove tenir les recomanacions i consells per un ús segur d’Internet, no només sabent com actuar i prevenir si no també com detectar i reaccionar davant mals usos de la Xarxa.

La Fundació Bit treballa des de l’any 2008, mitjançant els diferents informes i estudis que publica periòdicament l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), per informar sobre quines són les eines tecnològiques que més utilitzen els menors i joves de les Illes Balears. A partir d’aquestes dades, la Fundació Bit preten generar debat al voltant de les oportunitats que ofereixen les TIC per tal que l’Administració i la societat puguin actuar en conseqüència.

El Dia Internacional de la Internet Segura és una iniciativa europea que enguany commemoren més de 100 països de tot el món i duu per lema “Implica’t en una Internet millor, més segura”. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa internacional és promoure l’ús responsable i segur de les noves tecnologies; especialment, l’ús d’Internet i els dispositius mòbils entre els menors i els joves.

12688180_1003024596412160_6066579031255869156_n12662015_1003024589745494_6609816417064454347_n

12650861_1003024626412157_8816308067752789936_n12670290_1003024633078823_58864268072256220_n

Share

Només dues de cada deu empreses balears es connecten a la xarxa per fibra òptica

El Govern fa feina per augmentar la cobertura de fibra òptica a les Illes Balears, infraestructura indispensable per la informàtica que arriba. Mentre l’ús de mitjans socials i la interacció amb l’Administració Pública mitjançant la xarxa s’incrementa entre les empreses de les Illes Balears, davalla la connexió a Internet a través de la banda ampla fixe

L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), pertanyent a la Fundació Bit, ha publicat l’“Obsímetre 21: Resum de dades anuals d’empresa 2014-2015” elaborat a partir de dades de l’Enquesta sobre ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a les empreses 2014-2015, que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE) anualment.

A l’informe s’analitzen els indicadors sobre la implantació de les TIC entre les empreses balears, en funció del nombre de treballadors i sector econòmic. Així, s’avalua com està la seva connectivitat a Internet, quantes tenen pàgina web, l’ús que en fan del programari lliure, dels mitjans socials, de la signatura digital o de l’Administració electrònica, entre d’altres.

Respecte a la forma de connexió, predominen amb un 99% les empreses que tenen banda ampla, sigui fixa o mòbil, sobretot ADSL amb una velocitat majoritària entre els 2 i els 10Mb/seg. A hores d’ara, la fibra òptica només és la forma de connexió de 2 de cada 10 empreses, tot i que ha augmentat 6 punts des de l’any passat. En aquest sentit, en l’àmbit del desenvolupament tecnològic el Govern té com un dels objectius principals canviar aquesta situació i aconseguir una major cobertura de fibra òptica a les Illes Balears.

A trets generals, durant el darrer any tant les empreses grans com les petites de Balears han incrementat la seva presència a Internet mitjançant pàgines web, especialment dintre del sector dels serveis, creuen més en els mitjans socials com a eina de negoci i recorren a l’administració electrònica, sobretot les del sector de la construcció.

3 de cada 10 petites empreses tenen pàgines web:

Comparativa indicadors sobre implantació TIC a les empreses de 10 treballadors o més (2014-2015)

En relació a les empreses de menys de 10 treballadors, el 96% de les empreses de Balears, les Illes es troben per sobre de la mitjana espanyola pel que fa a la xifra d’empreses que disposen de banda ampla fixa (91,7%), d’empreses amb pàgina web (33,8%), en utilització de mitjans socials (33,2%), col·locació d’especialistes en TIC (7,3%) i interacció amb l’Administració pública a través d’Internet (73,2%).

Precisament, les pàgines web han crescut en 9 punts des de 2014 entre les petites empreses, fet que demostra un interès en digitalitzar-se i ser presents a la Xarxa.

Per contra, les empreses més petites balears se situen per davall en nombre d’empreses connectades a Internet, empreses amb banda ampla mòbil i empreses que disposen de telefonia mòbil.

La signatura digital segueix sense expandir-se entre les grans empreses de Balears:Resum d'indicadors de la implantació de TIC a les empreses de menys de 10 treballadors. 2012-13 / 2013-14 / 2014-15. Illes Balears.

Dintre de les empreses de 10 treballadors o més, que suposen un 4% del total d’empreses de Balears, destaca que l’ús dels mitjans socials, tals com xarxes, blogs o plataformes multimèdia, ha augmentat més de 10 punts en un any situant-se l’any 2015 en un 46,8%, també per damunt la mitjana espanyola (39,4%).

Un altre indicador que continua en creixement i per damunt la mitjana estatal és la utilització de programari de codi obert, sigui amb navegadors com Firefox o Mozilla o les aplicacions ofimàtiques com l’Open Office, i que suposa un 88,6% del total de les empreses de més de 10 treballadors, 8 punts més que l’any anterior i 3 més que la mitjana espanyola.

Per contra, la signatura digital segueix sense expandir-se entre les grans empreses de les Illes Balears. Si l’any 2014 eren un 63,9% d’aquestes empreses les que l’utilitzaven, el 2015 només és un 58,7%, situant-se també per davall la mitjana estatal (67%). Tot i això, el sector de la construcció és qui n’ha fet un major ús, sobretot, per relacionar-se amb l’Administració Pública.

La resta d’indicadors relacionats amb l’ús de les TIC entre les empreses de 10 treballadors o més, no representen grans canvis respecte a l’any anterior, com és el cas de les empreses que estan connectades a Internet que passen del 99,4% al 98,8%; les que tenen Internet i pàgina web que passen del 71% al 75%; aquelles que utilitzen la telefonia mòbil que puja 2 punts fins a un 94,1%; les que interactuen a través d’Internet amb l’Administració Pública, que el 2015 ja són 90,8%; i les empreses que formen en TIC als seus treballadors, que se situen en un 17,8% (2014: 16,1%).

Share

Nou taller de Dr.TIC a Menorca sobre gestió de dades per a empreses turístiques

La Fundació Bit col·labora aquest mes de novembre amb els cursos presencials del Pla +TIC Menorca que ha reiniciat de nou el Consell Insular de Menorca, per tal de facilitar i fomentar l’ús de les TIC entre les empreses i els professionals de l’illa, en el marc de l’acord de col·laboració signat entre el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears.

Així, el projecte d’assessorament tecnològic Dr.TIC impartirà els propers 24 i 25 de novembre a la seu del Consell Insular de Maó el taller gratuït “Localització i gestió de dades a través d’internet per a negocis turístics”, adreçat prioritàriament a petites empreses, microempreses i autònoms de Menorca.

Aquesta acció formativa ajudarà a les empreses a seleccionar i gestionar informació clau per a prendre decisions empresarials, distribuint els seus continguts en els següents punts, de 16 a 20 hores:
- Internet com a proveïdor de dades per a negocis turístics.
- Selecció de fonts d’informació i dades rellevants sobre el destí turístic Menorca.
- Captació, estructuració, gestió i mapeig de dades internes amb eines online.
- Anàlisi de la informació generada.

El primer dia es repassarà què és una empresa digitalitzada, els sistemes d’informació i com tenint-ho així es pot controlar des de qualsevol indret. Posats els pilars, s’aprendrà a localitzar dades externes de l’empresa que puguin ajudar a entendre el territori, les relacions, les tendències, i sobre això, que un empresari pugui pensar noves estratègies pel seu negoci.

El segon dia es treballarà amb les dades internes de l’empresa, les que té i les que pot recopilar, segons la tipologia de negocis turístics. S’analitzaran les dades de les quals ja disposen i les que podrien capturar. En acabar, es treballarà un cas pràctic online, en directe i col·laboratiu. L’objectiu és entedre com les dades es converteixen en informació i la informació en coneixement per prendre decisions estratègiques.

Quan l’empresari tengui clar les preguntes que vol respondre després pot estructurar la recollida de dades, seleccionar les fonts, i ja posteriorment automatizar els processos amb ajuda dels informàtics. Abans però, hi ha una sèrie de fonts a la xarxa i programes gratuïts que el poden ajudar a aprendre el procés.

Les inscripcions es poden sol·licitar a través del web www.formaciotic.cime.es.

Cartell Taller localització dades

Cartell Taller localització dades

Share

La Fundació Bit organitza la primera trobada de bloguers d’Eivissa

L’encontre congregarà les persones més influients de l’illa relacionades amb els blogs i la comunicació digital

El proper dimecres 18 de novembre a les 19 hores tendrà lloc al Districte Hiperbole d’Eivissa una trobada gratuïta que reunirà els bloguers més influents de l’illa i permetrà compartir les seves experiències, coneixements i visió del món del blog.
La iniciativa sorgeix del projecte Dr.TIC de la Fundació Bit que, amb la formació impartida a pimes i emprenedors durant els 3 anys passats, s’ha pogut observar una tendència molt clara de les empreses i emprenedors cap a la creació de pàgines web, botigues online, estratègies de xarxes socials i, especialment, màrqueting de continguts amb blogs per posicionar les empreses online.

L’encontre comptarà amb una taula rodona d’experts que avançaran les darreres tendències en comunicació, màrqueting de continguts i desenvolupament web. Alguns dels ponents que participaran a aquesta taula rodona són Montse Monsalve, co-fundadora d‘Imam Comunicacion; Silvia Castillo, co-fundadora d’Ibiza 5 Sentidos; Antonio Beneyto, periodista; Virgil Brewster, cofundador d’Ibiza Inside i Ibiza Workout Club. Tots ells aportaran la seva visió sobre el futur del blog.

També destaca l’assistència de comunicadors procedents de blogs d’Eivissa com Loadinglives.comMesquelletuga.es, Felicidaddebolsillo.com, Adrianamolina.es, Estelariera.comIbizafoodlovers.com, Dresstoimpressibiza.com, Pardonmyspanish.com, Pucherines.comGatosuave.com, entre d’altres.

Dintre dels assistentes confirmats, s’hi troben professionals de les xarxes socials o “community managers” i del sector de la comunicació, així com també cadenes hoteleres i hotels emblemàtics de l’illa.

A més, en acabar els assistents podran participar d’una sessió de networking on podran conèixer-se personalment i intercanviar opinions en un ambient més informal. També s’oferirà una tast de vi patrocinada per l’empresa Vila Vins.

La Fundació Bit imparteix cursos i presta assesorament digital a Eivissa en el marc del projecte Dr. TIC des de finals de 2012, amb la finalitat de reducir l’escletxa digital i augmentar la competitivitat de les empreses, responent així a la necessitat de fomentar la incorporació de les TIC en les pimes d’Eivissa. Durant el passat any 2014 es formaren a l’illa 330 professionals mitjançant 34 cursos i sumant un total de 72 hores de formació.

El projecte Dr.TIC, finançat a través del Programa d’alfabetització digital ALFABE de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, compta amb empreses i entitats pitiüses col·laboradores com PIMEEF, Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària, Ajuntament de Sant Antoni, la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera o Foment de Turisme.

Trobada bloguers Eivissa

Trobada bloguers Eivissa

Share

Fundació Bit i SOIB ofereixen un curs d’eines web 2.0 per a persones desocupades

Es tracta del tercer curs que les dues entitats organitzen conjuntament i que ja han beneficiat a 30 persones sense feina

La Fundació Bit en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) obre el període d’inscripció de la segona edició del curs “Eines web 2.0 aplicades a la gestió i comercialització d’empreses” dirigit a persones desocupades.

L’objectiu del curs, que és totalment gratuït, és conèixer les principals eines accessibles a través de la web per a la gestió i comercialització de l’empresa, des de la recerca de mercats i tendències d’usuari fins a la gestió de projectes en xarxa incloent la gestió de màrqueting online.

Es tracta del tercer curs que la Fundació Bit i el SOIB organitzen conjuntament per tal de captar treballadors desocupats i encaminar-los cap a l’àmbit de l’emprenedoria i les noves tecnologies. Ambdues entitats signaren un acord de col·laboració el passat any 2013 per a la planificació i execució d’aquest tipus d’accions formatives. Després de realitzar un primer curs sobre creació i gestió de microempreses, es va continuar amb la primera edició del curs d’eines web 2.0, beneficiant en total una trentena de persones desocupades de les Illes Balears.

“Vivim en un món tecnològic i connectat, tant a nivell global com local, per tant, tenir una base d’aquestes tecnologies és vital per al món laboral actual, no tant com una professió en si mateixa, si no com un plus de formació per a qualsevol treballador”, afirma Miquel Llabrés, ex-alumne dels dos cursos impartits al ParcBit. Gràcies a la formació rebuda, Miquel Llabrés va reforçar els seus coneixements tecnològics i actualment treballa com a professional assessorant la implantació de les TIC entre les empreses i en dos altres negocis online.

Durant les 200 hores de formació presencial que comprèn el curs d’eines web 2.0, els docents de la Fundació Bit que l’impartiran ensenyaran a gestionar la visibilitat i la reputació online d’una empresa o establiment, així com a saber desenvolupar campanyes de màrqueting i gestionar la imatge de marca de l’establiment en les comunitats virtuals i plataformes socials més adequades per a cada cas.

A més, s’ensenyarà a gestionar projectes en xarxa de forma remota i coordinada entre diferents parts, subcontractacions o diferents departaments d’una mateixa empresa, incorporar la gestió del coneixement intern i extern en l’organització i el concepte d’innovació oberta per a la millora de la competitivitat.

Un dels docents del curs i responsable de l’àrea d’emprenedoria de la Fundació Bit, Rafel Soler, ha remarcat que “es tracta d’un curs molt ampli, molt ambiciós però que dóna una visió molt general del que són les eines que qualsevol pime a dia d’avui hauria d’emprar per gestionar la seva entitat”.

El curs s’impartirà de l’1 d’octubre fins al 15 de desembre de 2015 al ParcBit en horari de matins, de 10 a 14 hores. A més de les hores presencials, l’alumne haurà de realitzar també 50 hores de teleformació. El nombre de places per al curs és per a 15 i la data límit d’inscripció és el 15 alumnes de setembre de 2015. Els interessats poden omplir el formulari online disponible a l’enllaç http://emprenbit.org/inscripcion_soib.php o telefonar al 971 784 730.

Aquesta formació està finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social com a especialitat formativa transversal.

Share

Es presenta a l’Algave, (Portugal), l’estudi; “Gestió de la imatge de la destinació en el turisme 2.0”

Bel Llodra AlgaveBel Llodrà, coordinadora de l’àrea de cibersocietat de la Fundació Bit, participa aquests dies en el congrés “School of Management, Hospitality and Tourism of the University″ celebrat a l’Algave, per presentar els resultats d’un estudi sobre la influència dels mitjans socials en les motivacions dels turistes i en la formació de la imatge del destí.

La presentació de Bel Llodrà, intenta explicar com la informació que publiquen els diferents actors del sector turístic (proveïdors, intermediaris, viatgers i residents) a través dels mitjans socials, influeix en les motivacions per visitar un lloc i aquestes en la imatge que es té del destí.

L’estudi fou realitzat entre els mesos de març i maig de 2013 mitjançant una enquesta en línia, en la que es van recollir un total de 541 enquestes, i va ser distribuïda entre turistes, que utilitzen Internet, nacionals, internacionals i residents a Mallorca, tots ells majors de 18 anys.

La Conferència “School of Management, Hospitality and Tourism of the University″ de la Universitat de l’Algarve és un esdeveniment en el que es reuneixen joves investigadors en un espai informal per a la discussió, el debat i en el qual tenen l’oportunitat de presentar papers o cartells.

L’estudi que s’ha presentat ha comptat amb la col·laboració també de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad de Castilla-La Mancha, i la Universidad de Burgos.

Share

El turisme encapçala l’economia col·laborativa de les Illes Balears

Infografia Monografia Economia col·laborativaEs tracta d’un moviment econòmic completament nou que té una alta capacitat de generar economia, declara Miquel Bernat

L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit publica la monografia número 10 que aprofundeix sobre l’impacte que té l’economia col·laborativa i la innovació social a les Illes Balears.

Com a resultats destaca que, dintre d’aquest sector econòmic, les plataformes de turisme p2p o d’igual a igual són les que més utilitzen els ciutadans de les Illes Balears i, en concret, les de lloguer o intercanvi de cases per anar de vacances. Segons la publicació, a les Illes Balears el turisme és el sector que té més usuaris en les webs d’economia col·laborativa, amb un 69,4%, seguit pel finançament amb un 25,3% i el transport amb un 23,1%.

Segons declara Miquel Bernat, director gerent de la Fundació Bit, “es tracta de la primera monografia que realitza l’OBSI damunt l’economia col·laborativa”. A més, afegeix que “estam davant un moviment econòmic completament nou que és evident que està generant economia d’una manera important”.

Per tant, la tendència de l’economia col·laborativa a les Illes Balears va en línia amb l’economia tradicional basada en el turisme. Així ho explica Miquel Bernat dient que “una de les activitats econòmiques més importants de la nostra Comunitat Autònoma segueix essent el turisme i també dins aquest tipus d’economia col·laborativa”. Tot i així, la presència de les Illes Balears en aquest tipus de plataformes web és encara bastant incipient ja que, de les 167 webs analitzades, només un 41,3% contenen registres relacionats amb les Illes Balears.

Precisament, els usuaris de la modalitat de turisme col·laboratiu cerquen experiències més autèntiques basades en el contacte amb la gent local, així com també uns preus més econòmics. Segons l’estudi, la majoria de webs analitzades i que s’emmarquen en el sector turístic són relacionades amb l’allotjament, ja sigui per llogar o intercanviar a canvi de feina o per altres allotjaments. Després de l’allotjament, l’intercanvi d’experiències amb la gent local és la segona modalitat més freqüent entre els usuaris d’aquestes plataformes, que persegueixen, per exemple, rebre serveis de guies turístics o menjar a casa d’una persona local.

Per contra, les dades generals de l’estudi mostren que el sector econòmic que presenta més plataformes webs d’economia col·laborativa és el finançament (37,7%), també anomenades crowfunding o campanyes de finançament col·lectives. A aquestes les segueixen les plataformes web de turisme (29,3%) i les de transport (7,8%).

La monografia 10, “De la innovación social a la economía colaborativa”, parteix de l’anàlisi, realitzat entre el juliol i l’octubre de 2014, de 167 pàgines webs dedicades a economia col·laborativa i sobre la presència que hi tenen les Illes Balears en cada una d’elles. Per a cada una d’aquestes webs, s’han analitzat indicadors com la ubicació, el posicionament web, el sector econòmic on s’emmarca, el tipus d’activitat, la modalitat (lloguer, compartir, donació, intercanvi, venda, etc.), el model d’interacció (entre negocis, entre consumidors, etc.), el nombre d’ofertes publicades a les Illes Balears i en cada una de les illes, entre d’altres.

Pel que fa als models d’interacció, la majoria de webs analitzades són C2C (Consumer to Consumer), amb un 59,9%, fet que demostra que els ciutadans col·laboren i realitzen negocis entre ells. També el model C2B (Consumer to Business) es deixa veure com una tendència, especialment entre el sector del finançament, amb un 33,5% del total de plataformes analitzades, en què els consumidors ofereixen valor a les empreses a través de préstecs.

Sobre si les webs d’economia col·laborativa utilitzen o no transaccions econòmiques entre iguals, un 74,3% de les analitzades sí tenen com a objectiu que n’hi hagi.

Respecte la ubicació o procedència de les plataformes web de l’estudi, el 19,8% tenen la seu social a Barcelona, el 18% a Madrid, el 16,2% no ho té indicat i només un 3% està ubicat a Palma (Mallorca).

En el cas de les plataformes d’economia col·laborativa del sector finançament, les més abundants són les que beneficien a les empreses, seguides per les que financien projectes de solidaritat d’ONG’s, projectes culturals, així com les dirigides a emprenedors.

En el sector del transport, la majoria de les webs estudiades són de carpooling o ús compartit del cotxe, encara que ja s’observen noves tipologies com el compartir taxis o aparcaments.

La publicació es pot descarregar al següent enllaç: http://obsi.fundaciobit.org

Share

Els punts d’accés gratuït a Internet de la XarxaBit s’expandeixen fins a 18

S’han signat acords amb els ajuntaments de Campos, Esporles, Felanitx, Palma, Porreres i Santa Margalida

El conseller d’Economia i Competitivitat, Joaquín García, ha signat sis nous convenis per a la renovació i implantació de més telecentres a Balears amb els ajuntaments de Campos, Esporles, Felanitx, Palma, Porreres i Santa Margalida. A l’acte, hi han assistit els alcaldes o representants municipals respectius, amb el director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antoni Mateos i el gerent de la Fundació Bit, Miquel Bernat.Signatura convenis XarxaBit

“El projecte és arribar a tots els municipis de totes les Illes per a que no hi ha bretxa digital. Existeixen, encara, molts ciutadans, que per diferents raons, no tenen accés a Internet i amb els telecentres el poden tenir gratuïtament “, ha assenyalat el conseller. Així mateix, Joaquín García, ha incidit especialment en la formació que s’ofereix: “els beneficiaris disposen de cursos, no només d’accés a la Xarxa, sinó també per a saber utilitzar correctament els ordinadors i les aplicacions de nova tecnologia”. Continua llegint ‘Els punts d’accés gratuït a Internet de la XarxaBit s’expandeixen fins a 18′

Share