Anunci de licitació de subministre d’equipament informàtic

Entitat adjudicadora:

a) Entitat adjudicadora: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
b) Obtenció de documentació i informació:

- Adreça: Laura Bassi núm. 1
– Localitat i codi postal: Palma de Mallorca 07121
– Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcpBCoAgEADAJ60EXYIOBuUDCkovsegii6tFWe-v48CAgw1cwZcjVj4Kym8biE7hkrpAFUVoF_Zc0f8BVnDgOIyvgM050dIoM21qfuJd9WCuVvc9nDnrD6LJ__I!/
– Data límit de presentació de presentacions: fins a les 14 hores de dia 26 de juliol de 2018.

c) Nombre d’expedient: CMBIT0416

Objecte del contracte:

a) Tipus: subministres

b) Descripció: adjudicació de l’equipament informàtic

c) Tramitació i procediment
Tramitació: ordinari
Procediment: obert simplificat
Criteris d’adjudicació: relació qualitat-preu
Condicions de caràcter social: Si

d) Pressupost de licitació:
Pressupost base de licitació: 99.675,00 euros
Valor estimat del contracte: 99.675,00 euros

Share

La Fundació Bit selecciona personal especialitzat en tecnologies de la informació i telecomunicacions per l’Àrea de Govern Digital (GD01-18)

S’ofereix un contracte d’interinitat, grup de classificació B, salari brut anual de 25.953,84.-€, temps complet, amb el següent horariSegona.- de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h, i es s’hi pot accedir amb les següents titulacions:  Diplomatura, Enginyeria Tècnic o Grau en Informàtica, Telecomunicacions, Matemàtiques o titulació equivalent.

Bases específiques per la convocatòria d’un facultatiu tècnic a l’especialitat de tecnologies de la informació i telecomunicacions per l’Àrea de Govern Digital de la Fundació Bit (GD01-18)

Calendari GD0118

SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECCIÓ

Share

L’acceleradora Conector Travel Tech s’ubicarà al ParcBit per a impulsar startups innovadores del sector turístic

Gràcies a l’acord signat pel gerent de la Fundació Bit, Gabriel Frontera, i la CEO de Connector, Elisabeth Martínez Guardiola, l’acceleradora amb seu a Barcelona obrirà una delegació al ParcBit amb l’objectiu de llançar el seu primer programa d’acceleració d’startups del sector Turisme. Mitjançant el conveni de col·laboració subscrit entre les dues entitats, s’estableix un marc de cooperació per al desenvolupament de totes les activitats associades a un programa d’acceleració d’aquest tipus a la incubadora #Emprenbit, situada a l’Edifici DISSET del ParcBit.

Connector Travel Tech allotjarà al ParcBit els seus programes de suport a emprenedors dirigits a startups de base tecnològica del sector turístic, en fase llavor, innovadors i amb possibilitat de ser escalables internacionalment.

Elisabeth Martínez, CEO de Connector Startup Accelerator, explica que Mallorca representa un hub del sector travel molt important a nivell mundial i que és el lloc idoni per llançar un programa d’acceleració d’startups de travel-tech per seguir innovant en aquest sector.

És la primera vegada que la Fundació Bit col·labora a través de la incubadora #emprenbit amb una acceleradora d’àmbit nacional com a Connector Travel Tech, que ha escollit el ParcBit per ser un pol d’atracció per a empreses del sector TIC-turisme. No en va, en al ParcBit es concentren importants empreses com Logitravel o Brújula i clusters específics com Turistec o Balears-t, que ho converteixen en un ecosistema ideal per a la creació d’empreses innovadores de l’àmbit turístic.

La Fundació Bit, col·laborarà amb el programa d’acceleració del Connector Travel Tech a través de la incubadora #Emprenbit, un servei públic del Govern dels Illes Balears que té com a objectiu impulsar la competitivitat del teixit empresarial a través de l’acompanyament a emprenedors en el llançament de projectes basats en el Coneixement. Des de 2008 i a través d’aquest programa orientat al foment de la creació d’empreses innovadores en les Illes Balears, s’ha recolzat a més de 220 persones amb projectes empresarials innovadors, de les quals el 70% ha finalitzat el programa amb èxit.

Share

Anunci de licitació de contracte de Serveis per a la capacitació empresarial i innovació de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Entitat adjudicadora

a) Entitat adjudicadora: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
b) Obtenció de documentació i informació:

- Adreça: Laura Bassi núm. 1
- Localitat i codi postal: Palma de Mallorca 07121
- Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QAGaYFrjD4Krz3GQd5r6SQ%3D%3D

- Data límit de presentació de presentacions: fins a les 14:00 hores de dia 18 de juliol de 2018.

c) Nombre d’expedient: CMBIT0418

Objecte del contracte

a) Tipus: serveis

b) Descripció: Es pretén dur a terme a Mallorca, Menorca i Eivissa els serveis d’execució relacionats amb la capacitació d’empreses en gestió de la innovació i la capacitació d’empreses per a la implantació de sistemes de gestió d’R+D+I de conformitat amb la norma UNE 166.002 (o equivalent).

c) Tramitació i procediment
Tramitació: ordinari
Procediment: Negociat amb publicitat
Nombre de lots: 3
Criteris d’adjudicació: oferta econòmica, qualitat de la proposta, millores i responsabilitat social.
Condicions de caràcter social: SI

d) Pressupost de licitació:
Pressupost base de licitació: 184.573,22 euros
Valor estimat del contracte: 184.573,22 euros

Share

Balears participa en la creació de la primera xarxa d’incubadores de l’Euroregió

A través d’aquesta cooperació amb les regions de Barcelona i Perpinyà s’enforteix l’obertura transfronterera i es multipliquen les oportunitats de desenvolupament dels seus emprenedors

Signatura conveni Universitat de Perpinyà i Canòdrom BCN (4 juliol)

Les incubadores de Barcelona (Canòdrom BCN), Perpinyà (UPVD IN CUBE – Universitat de Perpignan) i de les Illes Balears (Fundació Bit), representades pels seus respectius directors i presidents, Simón Lee, Fabrice Lorente i Biel Frontera, han signat avui un acord per a la creació de la primera xarxa d’incubadores de l’Euroregió. Aquesta nova cooperació té com a objectiu fomentar l’esperit d’innovació i millorar la visibilitat i l’eficàcia d’aquestes estructures de suport a l’emprenedoria dins l’àrea transfronterera.

Així, l’Euroregió es vol posicionar com una àrea forta en innovació i integració social i econòmica del territori, a partir del foment de les habilitats de les regions de Catalunya, les Illes Balears i Occitània i estenent-les a l’àmbit europeu.

A través d’aquesta col·laboració transfronterera i en un context en què cada vegada hi ha més competència entre territoris, les incubadores involucrades compartiran el coneixement i l’experiència de cadascuna en diferents àrees. Les tres entitats signants comparteixen l’interès de treballar juntes en el desenvolupament de projectes innovadors. Aquesta combinació d’habilitats donarà com a resultat accions conjuntes i una major mobilitat d’idees i professionals.

La primera acció conjunta d’aquesta xarxa és el concurs d’innovació anomenat “Miro in cube”, creat enguany per la Universitat de Perpignan i que tendrà una dimensió euroregional el 2019.

Aquesta signatura és un primer pas en la construcció de la xarxa, que té com a objectiu ampliar el seu perímetre, l’abast i la influència. Altres incubadores ja han expressat el seu desig d’unir-s’hi.

Tres socis d’excel·lència:

UPVD IN CUBE és la incubadora d’empreses innovadores de la Universitat de Perpignan, inaugurada aquest 2018. Precisament, la Universitat de Perpignan és un actor central de la innovació en l’Euroregió i té una potent política de suport a l’emprenedoria i a la innovació. El seu objectiu és promoure el desenvolupament d’empreses innovadores oferint assistència personalitzada des de la seva idea. UPVD IN CUBE brinda als líders de projectes de tots els àmbits un accés als seus laboratoris i plataforma d’investigació, així com la seva experiència en capacitació.

Per saber-ne més: https://www.in-cube.upvd.fr/

La incubadora de Barcelona Canòdrom allotja múltiples empreses i projectes innovadors, especialment en el camp cultural i creatiu. En un edifici de 10.000 metres quadrats. Està especialitzada en projectes en la seva primera etapa i guia els empresaris des de la idea inicial fins a la creació d’un producte viable a través de l’accés a les finances.

Per saber-ne més: https://canodrom.com/

El programa Emprenbit, de la Fundació Bit, és un servei públic del Govern de les Illes Balears implantat amb l’objectiu d’impulsar la competitivitat del teixit empresarial a través de l’acompanyament d’emprenedors en el llançament de projectes basats en el coneixement. A Emprenbit, a més d’aquest programa d’acceleració d’idees, també s’ofereixen als emprenedors les infraestructures de la incubadora d’empreses del ParcBit, a Palma, i del CentreBit, a Menorca, i on, a un cost molt baix, és possible disposar d’espais de treball en un entorn favorable.

Share

El Govern de les Illes Balears llança nous ajuts per a activitats de recerca, innovació i transferència del coneixement

Es podran beneficiar d’aquests ajuts persones físiques i jurídiques (PIMES) i associacions sense ànim de lucre

La Direcció General d’Innovació i Recerca convoca una línia d’ajuts destinats a pimes i agrupacions sense ànim de lucre per a què facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores.

Les sol·licituds han de contribuir a l’execució de l’Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d’interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017.

Podran beneficiar-se d’aquests ajuts persones físiques i/o jurídiques que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME); les associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com a objecte la recerca, el desenvolupament tecnològic i/o la innovació; i també les actuacions que es portin a terme de manera coordinada entre aquest tipus d’entitat (pimes i entitats sense ànim de lucre)

L’objectiu és oferir ajudes a la innovació que suposin; o bé la introducció d’un nou producte, servei, procés de producció o organització i de mercat; o bé un mètode de procés i/o organització significativament millorat, que augmentin la demanda, productivitat, competitivitat o la diferenciació d’una entitat en relació al seu àmbit de referència. L’import d’aquestes ajudes podrà ser del 50% en projectes, i del 100% per a serveis d’assessorament de la innovació (fins a un màxim de 20.000€)

Les despeses que es podran subvencionar amb aquests ajuts seran per a innovacions en matèria de processos i/o organització:

  • Despeses de personal no directiu (investigadors, tècnics, personal auxiliar, dedicat a l’actuació) amb un màxim del 60% de l’actuació.
  • Despeses d’instrumental i material
  • Despeses de recerca contractual, coneixements i drets adquirits obtinguts per llicència externa, així com les despeses de consultoria .

Per altra banda, per a innovacions que no siguin en matèria de processos i/o organització es podran subvencionar les següents despeses:

  • Despeses d’obtenció, validació i defensa de patents i altres actius immaterials.
  • Despeses d’enviament en comissió de servei de personal altament qualificat procedent d’un organisme de recerca i difusió de coneixements o una gran empresa, que treballi en activitats de recerca, desenvolupament i innovació en una funció recentment creada en l’entitat beneficiària i que no substitueixi a un altre personal;
  • Serveis d’assessorament en innovació: estudis de viabilitat tant per a la incorporació d’innovacions o activitats de recerca i desenvolupament tecnològic, consultoria, assistència i formació en els àmbits de la transferència de coneixements, l’adquisició, la protecció i l’explotació d’actius immaterials, i l’ús de normes i reglaments que les incorporin.
  • Serveis de suport a la innovació: bancs de dades; biblioteques tècniques; estudi de mercats; ús de laboratoris; etiquetatge, proves i certificació de qualitat. També es consideraran serveis de suport a la innovació, la implantació i certificació d’acord amb les normes UNE 166.001–Projectes de R+D+i (o equivalent), i UNE 166.002 –Sistemes de Gestió de la I+D+i (o equivalent), per entitats especialitzades en la implantació d’aquests sistemes.

Aquesta convocatòria disposa d’un import màxim de 400.000 euros i les subvencions seran cofinançades en un 50% a través del Programa Operatiu dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears i en un 50%, a través dels fons de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació al BOIB (fins dia 3 d’agost de 2018).

Per a més informació sobre la convocatòria podeu consultar el Resum ajuda R+D+i pimes i argupacions 2018, o contactar al correu electrònic a: europeanprojects@fundaciobit.org.

Font: http://www.caib.es/eboibfront/mob/ca/2018/10835/610756/extracte-de-la-resolucio-d-1-de-juny-de-2018-de-la

Share

Les Illes Balears participen en l’inici del projecte europeu iBuy, destinat al foment de la innovació

El director general d’Innovació i Investigació, Josep Lluís Pons, vas agafar a Lituània a la trobada, que suposa el primer pas en la millora de compra pública innovadora per a diverses regions d’Europa

El director general d’Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, ha assistit al kick-off meeting del IBuy, un projecte europeu dissenyat per fomentar i implementar de manera eficient nous programes de compra pública innovadora (CPI) i en el qual participen, a més del Govern dels Illes Balears, altres entitats públiques de regions europees de Lituània, Finlàndia, Romania, Grècia, Letònia, i Portugal.

IBUY2Aquesta primera reunió, que s’ha celebrat els dies 28 i 29 de juny al parc tecnològic de Vílnius, Lituània, és un punt de partida per als socis implicats i representants d’aquests territoris, tots ells en una etapa primerenca d’implementació de la compra pública innovadora (CPI).

Així, durant la jornada celebrada el dijous 28, va tenir lloc la presentació dels diferents socis del projecte, entre ells la Fundació Bit, i les primeres sessions per abordar els temes generals del projecte en les quals es defineixen i reparteixen els paquets de treball i s’intercanvien experiències. Durant la segona jornada, el divendres 29, el director general d’Innovació i Investigació va presentar les polítiques de compra pública a Balears, de les quals va voler destacar “que és un procés que a Balears estem iniciat amb una sèrie de projectes pilot, especialment en l’àmbit de salut, però que existeixen altres àmbits recollits en la RIS3 els quals poden obtenir protagonisme com l’àmbit de l’economia circular com pot ser la valorització de residus, o la mobilitat, així com la gran oportunitat que és per a Balears participar en projectes on compartim experiències diferents regions europees, les quals podem implementar a la nostra regió amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i ser més eficients en la gestió de la compra pública”. 

L’esdeveniment va acabar amb una roda de premsa en la qual van participar els diferents representants de les regions participants i en la qual van intervenir els responsables de les entitats participants en el projecte iBuy.

La CPI és un instrument orientat al foment de les polítiques d’innovació en tant que facilita a les empreses el desenvolupament de solucions innovadores a necessitats encara sense cobrir a través de demandes públiques pensades per afavorir estratègicament la innovació i el desenvolupament tecnològic. La implementació d’aquest tipus de contractació pública permet compensar la bretxa de mercat característica dels sectors d’alta tecnologia, ja que en reduir el risc, afavoreix la inversió privada en recerca i desenvolupament.

IBUY1Aquest projecte està cofinançat amb fons ESIF (European structural and Investment Funds), i també està vinculat a la RIS3, la Estratègia d’especialització Intel·ligent, que s’executa en les Illes Balears entorn de sis eixos d’actuació: (1) Sostenibilitat Territorial, (2) Gestió de la Innovació i internacionalització d’empreses turístiques, (3) Turisme de benestar i qualitat de vida, (4) Coneixement per al canvi turístic, (5) Tecnologies Turístiques, i (6), Sectors emergents transformadors amb gran potencial innovador: ciències marines, bioeconomía (economia circulant i biotecnologia) i Indústries Culturals i Creatives (ICCS).

Amb un pressupost total d’1.471.100€ (220.000€ per a les accions a desenvolupar en les Illes Balears), el projecte iBuy pretén, mitjançant diferents accions conjuntes, ajudar a les regions participants en la implementació i millora de programes de CPI.

Aquestes accions es duran a terme durant els 4 anys i mitjà en què es desenvoluparan les dues fases del projecte (30 i 24 mesos respectivament) i inclouran anàlisis completes dels instruments de la política en CPI (inclosa l’avaluació comparativa i les avaluacions inter parells), i la creació d’una eina online vinculada a la plataforma del programa per recolzar l’intercanvi d’informació i l’e-learning, així com també reunions amb agents, seminaris de difusió, workshops, visites d’estudi vinculades al procés d’aprenentatge del projecte, i plans d’acció per a la millora d’aquests instruments.

Share

La Fundació Bit publica la “Guia balear de comerç electrònic”

La publicació repassa els aspectes importants a tenir en compte a l’hora d’iniciar un negoci online, des del cost, el tipus de tecnologia, el pagament, fins a la logística i els aspectes legals

La Fundació Bit ha presentat avui matí la “Guia balear de comerç electrònic“, un recull de tot el que s’ha de plantejar una empresa o un emprenedor a l’hora d’obrir una tenda virtual, un treball útil per a les persones que volen vendre a Internet i també per a aquelles que ja ho fan.

Es tracta d’una publicació de l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) fruit d’una actualització de la guia publicada l’any 2013, sorgida, per una banda, arran de la demanda de consulta vigent que han fet diferents actors de les Illes Balears durant els darrers 5 anys i, per l’altra, per la contínua expansió del comerç electrònic i les tecnologies que hi estan vinculades.

Amb aquesta reedició s’ha actualitzat i completat la guia amb testimonis d’alguns negocis de Balears que venen online i expliquen com els funciona. És el cas d’Amart Palma, Ariany Cítrics, Don Dominio, La Polleria, Tailor Tails, abcMallorca i Ibiza Blau Music, set exemples de negoci basats en el comerç electrònic i amb diferents punts de partida.

També han contribuït en la guia experts en la matèria, tals com Jorge Morell, advocat especialista en dret tecnològic, així com les entitats del sector Cambra de Comerç de Mallorca, Associació Balear d’empreses de Software, Internet i Noves Tecnologies (GsBit), PalmaActiva, el clúster TurisTec i la seva empresa associada Roiback.

Durant la presentació han assistit representants de totes les entitats implicades: Biel Frontera, gerent de la Fundació Bit; Xavier March, president de GsBit i, David Ezquerro Taylor, “Global Partnerships Manager” de l’empresa Roiback, dedicada a proveir de serveis els hotels per potenciar el seu canal de venda directa.

Mentre Biel Frontera ha agraït la col·laboració a totes les entitats participants en la redacció de la guia, Xavier March de GSBIT ha comentat que “s’ha d’aconseguir trasmetre que els negocis digitals s’han de prender igual de seriosament com si s’hagués d’obrir una tenda al carrer de Sant Miquel”.

Per la seva banda, David Ezquerro de Roiback ha afegit que: “les webs no només han de tenir un disseny atractiu si no que també han d’estar preparades per rebre un important trànsit de visites que poden convertir-se en reserves”.

Què hem de tenir en compte a l’hora d’obrir una botiga virtual?

Infografia_12 passes a seguir per crear un comerç onlineRespecte als continguts de la guia, després de fer un primer anàlisi dels diferents tipus de comerç electrònic, la publicació repassa altres aspectes importants a tenir en compte a l’hora d’iniciar un negoci online com el cost, que vendrà condicionat per les funcionalitats, el tipus de tecnologia (codi obert, extensions d’e-commerce a gestors de continguts, tendes virtuals al núvol, centres comercials virtuals, mercats propis i d’economia col·laborativa), el pagament, la logística i els aspectes legals.

La guia també inclou un apartat sobre les reserves online al sector turístic, atès que aquest sector és el principal motor de l’economia balear. Els motors de reservas online permeten als clients dels establiments turístics fer la reserva en temps real i des de qualsevol lloc web i, a la vegada, l’empresa pot gestionar la disponibilitat, aplicar les seves polítiques comercials sense haver de dependre d’intermediaris i realitzar campanyes i promocions per potenciar el canal directe.

Per acabar i de manera sintètica, es resumeix en dotze passes com crear un comerç online.

Situació actual de l’e-commerce a Balears:

Segons dades INE 2017, la nostra comunitat ja fa anys que es posiciona en els primers llocs pel que fa a les compres en línia dins el territori espanyol, amb un 62,7% de persones de Balears que han comprat alguna vegada per Internet front del 54,7% de la resta de l’Estat.

Segons la tercera edició de l’estudi “Las pymes españolas en el ámbito online” realitzat per eBay, el 28% de les petites i mitjanes empreses balears ja ven a través d’Internet, xifra que dobla al porcentatge d’empreses que ho feia en 2016 (13%). A més, segons la mateixa font, les petites i mitjanes empreses balears que operen a través d’Internet ho fan principalment mitjançant una tenda online (80%).

Pel que fa a les tendències actuals, els consumidors s’han convertit en canals omnidireccionals, la qual cosa afavoreix una ruta cada vegada més híbrida entre l’esfera física i virtual a través de múltiples dispositius. Ara, el client vol els avantatges del comerç electrònic (24 hores/ 7 dies, estalvi de temps, comentaris d’altres clients, àmplia selecció, consulta de l’estoc, fàcil devolució, …) i els de la compra de proximitat (plaer experiencial, immediatesa, tracte humà, contacte directe amb el producte, …).

Un altre factor que ha fet evolucionar el comerç electrònic és l’ús d’smartphones i tablets, el qual és generalitzat a tota la població i, per tant, així com creix el comerç electrònic en general, també ho fa a través dels dispositius mòbils o de mà.

Casos d’èxit de botigues virtuals de Balears:

Amart Palma (www.amartpalma.com):
Tenda física de venda de productes de regal artesanals i personalitzats que ven a Internet. El desembre de 2016 van obrir la web amb botiga online i les vendes online es van disparar de tal forma que van haver de prendre la decisió de tancar la botiga física.

Ariany Cítrics (www.arianycitrics.com):
Agricultors que comencen a vendre cítrics a través d’Internet el 2018 amb la intenció de donar més valor al producte d’aquí, de Mallorca, per arribar així al consumidor final i a empreses que venen directament al consumidor final, sense intermediaris.

Don Dominio (www.dondominio.com):
Empresa que es fundà l’any 2007 per vendre i gestionar dominis i allotjament web des de Mallorca. La seva oferta ha anat creixent al llarg dels anys i ja gestionen actualment més de 800 extensions, 300.000 dominis i amb més de 110.000 clients.

La Polleria (http://lapolleria.tienda/):
Partint de la gran acceptació dels seus productes i de l’experiència del negoci de 40 anys d’existència, es va plantejar l’apertura del canal online com a via de comunicació directa amb la clientela, a través de Facebook principalment, oferint la possibilitat de comprar online i recollir la comanda de pollastres a la botiga o de rebre-la a domicili.

Tailor Tails (http://tailortails.com):
La seva missió és oferir complements de passeig, joguines i llits per a animals, tot fet a mà per artesans de diferents llocs del món. En un principi, el lloc de venda eren els mercats de temporada, però aviat es va crear la pàgina web, on s’hi troba tot el seu estoc, ple de peces úniques i on cada peça té la seva història.

abcMallorca (www.abc-mallorca.com / restaurants.abc-mallorca.com):
Empresa que possibilita la reserva i pagament de taules de restaurants a la seva web. El 2017, l’empresa desenvolupa la seva pròpia aplicació de reserves que «permet obtenir la millor taula dels restaurants més cercats de Mallorca» i on es poden llegir els comentaris i mirar fotos i vídeos de l’establiment.

Ibiza Blau Music (http://www.ibizablaumusic.com/es/):
Escola de música que ven cursos a través d’Internet des d’Eivissa. El fet d’oferir els cursos online dóna un abast enorme al projecte i permet que el talent i el know-how eivissenc arribi a qualsevol lloc del món. Disposen d’un acord amb el grup Point Blank Music School que posiciona Can Blau al costat d’altres centres de formació musical localitzats a Londres, Los Angeles o Mumbai.

Share

Butlletí 26/06/2018

ACTIVITATS

Jornada formativa per prevenir les agressions sexuals en el sector turístic

L’Agència de Turisme organitza, amb col·laboració de l’Institut Balear de la Dona (IBdona), la jornada formativa “Prevenció de les agressions sexuals en l’àmbit del turisme” dirigida als professionals del sector turístic i que tendrà lloc el pròxim dimecres dia 27 de juny. Aquesta acció, impulsada per la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, s’emmarca dins el Pla de Mesures contra les violències masclistes 2017-2020 del Govern de les Illes Balears. La jornada serà impartida per IREFREA, l’Institut Europeu d’Estudis en Prevenció.

Més informació

 


Com afecta el nou RGPD en l’email màrqueting i SEO/SEM

El proper 27 de juny a la incubadora #Emprenbit, l’expert advocat especialitzat en Noves Tecnologies, Jorge Morell Ramos, analitzarà com algunes de la tasques més comunes en matèria de publicitat mitjançant correu electrònic, SMS o missatgeria, igual que les més habituals en matèria de SEU/SEM, es veuen afectades pel nou Reglament General de Protecció de Dades (l’RGPD) en recopilar i tractar dades de caràcter personal. Una oportunitat per aclarir dubtes sobre la nova llei de protecció de dades, que substitueix a l’antiga LOPD.

Més informació.

 


13è PyData Mallorca meetup 

La comunitat PyData Mallorca organitza pel proper 4 de juliol una trobada o meetup on s’oferiran diverses presentacions relacionades amb el món del Big Data, Inteligència Artificial i linguística computacional, entre d’altres. L’esdeveniment està dirigit a qualsevol persona que sigui usuària o desenvolupadora d’eines de gestió, tractament i anàlisi de dades, des de qualsevol punt de vista: estadístic, matemàtic, informàtic o científic en general. Més informació


Art Campus de cinema, animació i esport

Professors de la unitat LADAT d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat dels Illes Balears i CampusEsport organitzen conjuntament un campus d’estiu dirigit a joves d’entre 12 i 16 anys. El seu objectiu és iniciar-los al món dels dibuixos animats en 3D fets amb ordinador. A ART Campus aprendran com es fan els dibuixos animats, com també diferents tècniques de creació cinematogràfica: animació per ordinador, stop motion, realització de vídeo digital i molt més. Per complementar la formació dels joves artistes es realitzaran activitats esportives al campus de la UIB. Més informació.


NOTÍCIES

Thomas Cook Group Airline se interesa por el ParcBit y sus empresas

El ParcBit ha recibido la visita institucional de un grupo de directivos de la aerolínea Thomas Cook Group Airline, atraídos por conocer las posibilidades del sector tecnológico de las Illes Balears. Los 30 miembros de la aerolínea de ocio se han acercado al parque tecnológico interesados en conocer sus infraestructuras y servicios, así como algunas de las empresas instaladas en el parque. Ha acompañado a la comitiva el gerente de la Fundación Bit, Biel Frontera, quién les ha explicado el papel del ParcBit como polo de creación de un sistema innovador y su importancia en la diversificación económica de la comunidad. Más informaciónLa vicepresidenta Bel Busquets presenta una nova edició de l’Emprenbit Tech Camp, el campus tecnològic d’estiu per a futurs emprenedors

La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, i el gerent de la Fundació Bit, Biel Frontera, han presentat el campus tecnològic d’estiu Emprenbit Tech Camp, una activitat gratuïta dirigida a estudiants universitaris i de Formació Professional Superior que vulguin aprendre a validar models de negoci innovadors. El campus tendrà lloc del 12 de juliol al 3 d’agost, i s’accepten inscripcions fins al 30 de juny. Més informació.


L’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) presenta la guia il·lustrada “Què vull ser de major?” 

L’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) ha presentat un document il·lustrat que reuneix exemples de sortides professionals vinculats a les disciplines científiques i tecnològiques. Aquest treball forma part del projecte Ciència i Tecnologia, l’objectiu delk qual és augmentar el percentatge d’alumnes que trien l’especialitat de ciències o tecnologia en educació secundària i optin posteriorment per carreres CTIM (Ciència, Tecnologia Enginyeria i Matemàtiques) o també denominat en el seu equivalent en anglès com STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Més informació.


La Fundació Bit present a la conferència anual de socis estatals de la xarxa europea Enterprise Europe Network

Els passats 14 i 15 de juny es va celebrar a Bilbao la XI conferència anual estatal de socis de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN), una trobada que serveix per congregar les 56 entitats agrupades en els 9 consorcis territorials que representen i desenvolupen activitats de la xarxa EEN a l’estat espanyol.

Més informació


VEnvirotech, un projecte que converteix els residus en bioplàstics guanya la primera edició dels premis Connect’Up

VEnvirotech, Travelinho i Three for Fest, van ser els tres projectes premiats en la primera edició de Connect’Up. El lliurament de premis es va celebrar aquest 14 de juny; i Carmen Serra, presidenta del Grup Serra, organitzador del projecte Connect’Up; María Alsina, directora territoral de Balears de Caixabank, i Josep Lluis Pons, director general d’Innovació i Recerca del Govern Balear, van ser els encarregats de lliurar els guardons. Més informació


Grup Logitravel crea un DMC a Itàlia amb Italica Turismo

Grup Logitravel ha entrat en l’accionariat de la companyia Italica Turisme per crear ITALICA DMC. És una joint venture amb l’objectiu d’explotar el negoci receptiu amb un DMC especialitzat al mercat italià i amb projecció als mercats internacionals. La companyia busca oferir experiències de viatge amb una completa gamma de productes i serveis turístics, integrats a través d’un DMC equipat amb les eines adequades per proposar una oferta dinàmica a tots els socis de la companyia als mercats internacionals. Més informació


Els parcs científics i tecnològics espanyols donen ocupació a 170.000 persones, de les quals el 20% es dedica a R+D 

Els parcs Socis d’APTE van tancar el passat any amb un total de 8.013 empreses i entitats instal·lades en els seus recintes, la qual cosa suposa una pujada del 2,89% respecte a l’any anterior. Del total d’empreses, 345 són de capital estranger i 963 són empreses en incubació, amb menys de 3 anys d’antiguitat. A més, els parcs van sumar 931 entitats, entre empreses de nova creació i instal·lades als parcs. Més informació


ASIMA i CliQIB promouen l’RDI

L’Associació d’Industrials de Mallorca (ASIMA) i el Clúster de la Indústria Química dels Illes Balears (CliQIB) van signar ahir un acord de col·laboració amb l’objectiu d’establir un protocol per al desenvolupament d’actuacions conjuntes. Aquestes accions tindran la finalitat de promoure la interrelació d’ambdues entitats per al desenvolupament de projectes de R+D+i, així com qualsevol altra activitat relacionada amb la química, la indústria, l’energia i la sostenibilitat. Més informació


L’empresa Apploading ha estat una de les 6 start-ups seleccionades candidates a participar al programa d’acceleració i de softlanding del projecte Links Up

Els socis Links Up –ACCIÓ, Castres-Mazamet Technopole, CIEBI-BIC, la Euroregión, FUEM i la Fundació Bit– ja han seleccionat les sis empreses finalistes que competiran a l’eHealth Summer University de Castres per accedir al programa d’acceleració i de softlanding del projecte europeu. Més informació


Fundació Bit col·labora en el concurs de millors projectes empresarials de PalmaActiva

PalmaActiva va entregar el passat dilluns 11 de juny els Premis als millors projectes empresarials, que compten amb la col·laboració de la Fundació Bit des de fa 6 anys i que han arribat a la seva setzena edició i a la sisena en la categoria d’estudiants. El projecte guanyador d’aquest any ha caigut en Cut&Go, un “project factory” de disseny i producció, al servei de creatius, dissenyadors i artistes. Més informació

 

 


REPORTATGES

Entrevistes TenTIC: David Martín, Bluekiri

Avui entrevistam  David Martín, Chief Data Officer de Bluekiri, ha estat ponent a les nostres jornades de Blockchain de Menorca i de Mallorca. Especialitzat en solucions a empreses basades en Programari Lliure des dels 25 anys, acumula una gran experiència en diferents entorns, ja sigui en desenvolupament d’aplicacions complexes com en arquitectura de sistemes. Amb un peu a la capa tècnica, però mantenint sempre l’altre peu a la capa de negoci, actua d’interlocutor per entendre els problemes de les empreses i construir solucions tècniques de les mateixes. Sempre insisteix en la “alta disponibilitat”, “latències”, “alt rendiment. Continua llegint.


COL·LABORA

Colònia controlada del ParcBit

Des de fa alguns anys un grup de voluntaris s’encarrega de la colònia de moixos del ParcBit autoritzada i legalitzada per l’ajuntament de Palma i sota la supervisió i col·laboració del centre municipal de protecció animal Son Reus. L’objectiu és vetllar pel benestar d’aquests animals i alhora, a través de periòdiques campanyes d’esterilització, controlar-ne la població i prevenir la sobrepoblació. Si estàs interessat en col·laborar-hi pots fer-ho per només un euro al mes a través del seu grup de teaming.


 ALTRES

Share

La vicepresidenta Bel Busquets presenta una nova edició de l’Emprenbit Tech Camp, el campus tecnològic d’estiu per a futurs emprenedors

El campus tindrà lloc del 12 de juliol al 3 d’agost, i s’accepten inscripcions fins al 30 de juny

La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, i el gerent de la Fundació Bit, Biel Frontera, han presentat el campus tecnològic d’estiu Emprenbit Tech Camp, una activitat gratuïta dirigida a estudiants universitaris i de Formació Professional Superior que vulguin aprendre a validar models de negoci innovadors. El campus tendrà lloc del 12 de juliol al 3 d’agost, i s’accepten inscripcions fins al 30 de juny.

Presentació Emprenbit Tech Camp 2018

Durant la seva intervenció, la vicepresidenta Bel Busquets ha volgut posar de manifest com des del Govern “és prioritari afavorir la creació d’empreses de base tecnològica per així fer possible un model d’economia més sostenible i diversificada que afavoreixi el creixement de l’ocupació en feines de qualitat”. Segons ha declarat la vicepresidenta, per poder complir aquests objectius és necessari primer de tot “despertar vocacions, atreure i retenir talent” i, alhora, “fomentar la creació d’empreses innovadores a Balears” i per aixó ha lloat la iniciativa de l’Emprenbit Tech Camp.

Després de l’èxit de l’any passat, la Fundació Bit ha engegat de nou aquesta iniciativa que combina sessions de teoria i pràctica en emprenedoria tecnològica, gràcies a un programa que inclou sessions de coaching amb experts en llançament de productes innovadors, dinàmiques de grup, i exercicis pràctics amb la metodologia Disciplined Entrepreneurship.

També en aquest sentit, el gerent de la Fundació Bit, Biel Frontera, ha volgut posar en relleu que aquest programa «vol donar a conèixer a la gent jove i qualificada les metodologies més recents per engegar projectes empresarials innovadors» i al mateix temps «mostrar-los els avantatges que ofereix el Parc Bit com ecosistema de suport a l’emprenedoria de base tecnològica» a les Illes Balears.

L’objectiu de l’Emprenbit Tech Camp és oferir una experiència emprenedora i l’oportunitat de desenvolupar habilitats com el treball en equip i la realització de tasques orientades a la consecució d’objectius específics. D’aquesta manera, durant 15 dies i més de 40 hores de tallers teoricopràctics, els participants treballaran una idea de negoci innovadora per a la seva validació en un model de negoci seguint la metodologia de Bill Aulet, professor al M.I.T. (Massachussets Institut of Technology), una de les institucions més rigoroses del món en el camp de l’emprenedoria de base tecnològica.

També com en l’edició anterior, el grup que presenti la millor pràctica tendrà premi: un viatge a Madrid per conèixer startups d’èxit i participar en el South Summit 2018, un dels esdeveniments més importants en emprenedoria que se celebren a Espanya.

Per tal de compartir la seva experiència, la presentació també ha comptat amb la presència de Ricardo Bibiloni i Carlos Pascual, dos membres de l’equip guanyador de l’Emprenbit Tech Camp 2017, que han explicat com aquest curs d’estiu els va ajudar a idear el seu projecte, Virtual Health, una proposta per a un sistema de realitat virtual pensat per al tractament de les fòbies.

A l’acte de presentació de l’edició d’enguany de l’Emprenbit Tech Camp, celebrat a la incubadora d’empreses del ParcBit, hi han assistit representants de les empreses que hi col·laboren i que han fet possible aquesta iniciativa: Logitravel; Wireless DNA;, Travel Compositor, i Waka Solutions.

Programa #Emprenbit

El programa #Emprenbit de la Fundació Bit és un servei públic del Govern de les Illes Balears implantat amb l’objectiu d’impulsar la competitivitat del teixit empresarial a través de l’acompanyament d’emprenedors en el llançament de projectes basats en el coneixement. A #Emprenbit, a més de programes d’acceleració d’idees i acompanyament a empreses, també s’ofereixen als emprenedors les infraestructures de la incubadora d’empreses del ParcBit i el CentreBit Menorca, on és possible disposar d’espais de treball en un entorn favorable i a molt baix cost.

Des de 2008 el Programa #Emprenbit, orientat al foment de la creació d’empreses innovadores a les Illes Balears, ha donat suport a més de 220 persones amb projectes empresarials innovadors, de les quals el 70% ha finalitzat el programa amb èxit. Així, fruit d’aquest programa de suport a emprenedors de la Fundació Bit, no només s’han creat un gran nombre d’empreses innovadores, sinó que moltes d’elles han esdevingut exemples d’èxit empresarial. En aquest sentit, és molt rellevant el fet que la majoria (8 de 9) dels darrers guanyadors dels premis Emprendedor XXI (un dels millors dotats econòmicament a Espanya) eren beneficiaris del Programa #Emprenbit quan van ser premiats.

Els interessants a accedir al programa #Emprenbit Tech Camp, s’hi poden inscriure a través de la web: www.emprenbit.org/emprenbit-tech-camp-2018-cat

Share