L’administració electrònica es consolida a les Illes Balears a través de la plataforma PINBAL

 

PINBAL és una plataforma d’interoperabilitat que fa possible que la ciutadania no hagi d’aportar documentació que l’Administració Pública ja té

El nombre de procediments ha passat de 4 a 188 en només cinc anys, i ha gestionat ja 396.729 consultes des de 2013

DEF PINBALLa interoperabilitat entre les administracions balears i la resta de l’Estat és possible a través de PINBAL, una solució tecnològica desenvolupada pel Govern de les Illes Balears, que a través d’una aplicació web permet consultar les dades disponibles de les administracions de manera telemàtica. Gràcies a això, tràmits com l’escolarització dels infants, la presentació de candidatures per a concursos i oposicions, o la sol·licitud de subvencions, que abans requerien presentar molta documentació, ara se simplifiquen gràcies a la plataforma PINBAL que permet consultar aquestes dades a través d’internet d’una manera molt més eficient i estalviant molt de temps i costos tant a usuaris com a administració pública i organismes.

Així, a través d’aquesta plataforma s’ofereixen actualment 34 serveis (o tipus de dades consultades), dels quals el més utilitzat és el nivell de renda, amb 45.622 consultes. Altres consultes com les dades d’identitat, els antecedents penals per delictes sexuals, estar al corrent del pagament de seguretat social o el padró històric o de convivència presenten també un gran volum de peticions.

Cal destacar que alguns dels procediments que més fan servir PINBAL van dirigits a sectors prioritaris del Govern, i durant el 2017 procediments com el reconeixement del grau de dependència o discapacitat i el dret a les prestacions del sistema; o els procediments relacionats amb l’educació com l’escolarització o les ajudes de menjador, estan entre els més utilitzats. Aquest fet resulta especialment rellevant per a col·lectius com el de persones amb discapacitat, per a qui la simplificació d’aquests tràmits resulta una millora significativa, en no haver de desplaçar-se per a aportar documentació.

Així, en el darrer any 2017 l’escolarització és el procediment amb més consultes (44.817), cosa que fa que el mes de maig, que és quan es realitza el tràmit, sigui el mes de l’any amb més consultes a través de la plataforma. Així mateix també encapçalen les consultes; la comprovació d’antecedents penals dirigit a personal docent (38.621 consultes), els processos de selecció de personal de l’EBAP (20.969 consultes), el reconeixement del grau de dependència per a sol·licitar prestacions (18.549 consultes), el reconeixement i seguiment de pensions de jubilació i discapacitat (13.738); els ajuts de menjador (12.117) i llei de renda social garantida de les Illes Balears (5.387). En total el 2017 s’han realitzat 209.546 consultes, una dada que reflecteix la consolidació del sistema durant els darrers dos anys (2016-2017), en que han augmentat aquestes consultes en un 45’8% (de 143.696 a 209.546).

Així mateix, cal esmentar que a banda del nombre de consultes també ha augmentat el nombre de procediments que es resolen a través de l’aplicació, que s’ha incrementat de manera progressiva des del 2013 i que ja permet gestionar a dia d’avui 188 procediments. El servei per a consultar si es té o no família nombrosa, per exemple, i que s’utilitza en diferents procediments com poden ser l’escolarització, o les sol·licituds d’ajuts de menjador s’ha fet servir (des de que s’inclou a la plataforma el 2015) un total de 1.305 vegades (consultes).

La majoria de consultes del 2017 han estat a l’Administració General de l’Estat (176.530 consultes), seguides de les realitzades a cedents de les Illes Balears (33.016 consultes). Aquestes consultes les realitzen les entitats adscrites al conveni d’interoperabilitat a través del qual els signants s’afegeixen a la plataforma bé per compartir dades pròpies, bé per sol·licitar-ne la consulta. D’aquesta manera ja són 69 el nombre d’entitats a les Illes Balears que han signat el conveni. De les entitats adherides al conveni, les que ja utilitzen PINBAL per a realitzar algun procediment són 13, però s’espera que l’ús de l’aplicació s’incrementi amb la incorporació de la resta d’entitats.

La interoperabilitat entre administracions és essencial per a la implantació de l’administració electrònica, ja que permet que els diferents organismes siguin capaços d’interactuar entre ells a través d’un marc comú i uns estàndards que fan possible l’intercanvi d’informació i coneixement entre ells amb l’objectiu d’evitar haver de demanar l’aportació de la informació als ciutadans. Gràcies a la plataforma PINBAL, gestionada per la Fundació Bit, les diferents administracions públiques de les illes són capaces d’oferir als ciutadans serveis públics de qualitat, de forma eficient, i amb el menor cost possible.

La implantació de l’administració electrònica a Balears és un dels punts claus que es treballa des de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per fer de les Illes Balears una comunitat tecnològicament avançada a través del desenvolupament de solucions tecnològiques com PINBAL que fan la vida una mica més fàcil, més còmoda i més segura en àmbits tan importants com l’educació, la sanitat, l’oci, o les gestions administratives.

Share

La Comissió Europea premia una aplicació d’administració electrònica desenvolupada per la Fundació Bit

L’aplicació REGWEB ha rebut el 3r premi a la millor reutilització de solució tecnològica en la categoria regional

IMG-20170331-WA0000El director general de Desenvolupament Tecnològic, Benjamí Villoslada, i el director general de Participació i Transparència, Miquel Gallardo, assistiren ahir, 29 de març, a l’entrega de premis “Sharing and Reuse Awards” celebrada a Lisboa. L’aplicació REGWEB, pensada per gestionar els registres d’entrada i sortida i que ja s’utilitza a 14 administracions públiques de les Illes Balears, aconseguí el 3r premi a la millor reutilització de solució tecnològica en la categoria regional.

El concurs “Sharing and Reuse Awards”, convocat per la Comissió Europea a través del programa ISA, premia la reutilització de software en el sector públic. Així, Regweb obté un certificat d’excel·lència, a banda del reconeixement com a una de les quatre millors propostes dintre de les 118 presentades en aquesta categoria.

Es tracta d’una solució tecnològica desenvolupada per la Fundació Bit i finançada per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic i la Direcció General de Participació i Transparència.award

Els principals avantatges del sistema REGWEB són per una banda, la possibilitat de digitalitzar la documentació en el moment que entra a l’administració permetent així realitzar una gestió totalment electrònica dels procediments administratius. Per altra banda, també ofereix la possibilitat de registrar documents electrònicament a partir de la seu electrònica de l’administració. Finalment es té previst la seva certificació dins d’un sistema d’interconnexió de registres estatal, el que permetrà poder fer intercanvi de registres electrònicament i així millorar la comunicació entre administracions i per tant oferir un servei més eficient a la ciutadania.

REGWEB és una aplicació de programari lliure i es troba integrada dins la plataforma d’administració alliberada pel Govern de les Illes Balears. Per tant, pot ser emprada per qualsevol organisme públic gràcies als avantatges del programari de codi obert, que permet modificar-lo, adaptar-lo i distribuir-lo lliurement. A més a més, en fer-lo accessible a altres administracions públiques, s’ha postulant com una solució de referència a dins l’àmbit de les Illes Balears.

És destacable l’adaptabilitat del sistema, vàlid per a qualsevol tipus d’administració que necessiti un registre, tant si són entitats grans com en el cas del Govern Balear, com per a organitzacions molt més petites com l’Ajuntament de Santa Margalida.

Gràcies a això i al suport que s’ofereix des de la Fundació Bit a les diferents administracions, aquesta aplicació ja l’utilitzen: el Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, l’Autoritat Portuària de Balears, l’Agència de Turisme de Balears, la Sindicatura de Comptes, la Mancomunitat del Pla, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i la mateixa Fundació Bit, així com també ajuntaments com els de Santa Margalida, Capdepera, Campos, Felanitx, Manacor, i Escorca.

Així mateix, durant l’any que ve, s’espera que amb la implantació en mode servei per part d’entitats supramunicipals, l’ús de l’eina s’estengui de manera generalitzada a un conjunt important d’ajuntaments petits de l’illa de Mallorca, el que permetrà que s’estengui el seu ús de manera molt ràpida dins les administracions locals de les Illes.

L’aplicació finalista al “Sharing and Reuse Awards” de la Comissió Europea és ja la tercera versió d’un programari amb una llarga trajectòria. El seu desenvolupament va començar a principis dels 90, i es va alliberar en el marc del Pla ANIBAL al 2010 per a la resta d’administracions. Actualment, aquesta nova versió, REGWEB3, compleix amb nous estàndards d’interoperabilitat d’ús obligatori per a les administracions públiques.

Amb el desenvolupament de REGWEB el Govern de les Illes Balears ha apostat clarament per la implantació de l’administració electrònica i ha iniciat les primeres passes d’un procés encaminat a l’eliminació de paper a les administracions. Així, aquesta darrera versió de REGWEB esdevé una eina clau quant a l’adaptació de les administracions a la normativa actual de procediment administratiu i és una peça fonamental per a la posada en funcionament del Govern Digital.

Share

La Comissió Europea escull una aplicació desenvolupada per la Fundació Bit entre les finalistes del Sharing and Reuse Awards Contest

L’aplicació REGWEB, desenvolupada en el projecte OTAE de la Fundació Bit, opta al premi a millor reutilització de solució tecnològica en la categoria regional

regwebEl Govern de les Illes Balears presentarà el proper 29 de març a la final de Lisboa aquesta aplicació per gestionar els registres d’entrada i sortida que ja s’utilitza a 14 administracions públiques de les Balears. L’aplicació desenvolupara per la Fundació Bit i finançada (en les seves diverses versions) per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic i per la Direcció General de Participació i Transparència ha estat seleccionada d’entre 118 propostes com una de les quatre millors en la categoria regional (comunitats autònomes).

Aquest concurs, convocat per la Comissió Europea a través del programa ISA, premia la reutilització de software i està dotat amb 15.000€ i 10.000€ pel primer i segon classificat de cadascuna de les categories respectivament. I a més a més, el concurs concedeix un reconeixement als finalistes de cadascuna de les quatre categories (transfronterera, nacional, regional, i local) que obtenen també un certificat d’excel·lència.

Els principals avantatges del sistema REGWEB són per una banda, la possibilitat de digitalitzar la documentació en el moment que entra a l’administració permetent així realitzar una gestió totalment electrònica dels procediments administratius. Per altra banda també ofereix la possibilitat de registrar documents electrònicament a partir de la seu electrònica de l’administració. Finalment es té previst la seva certificació a dins un sistema d’interconnexió de registres estatal, el que permetrà poder fer intercanvi de registres electrònicament i així millorar la comunicació entre administracions i per tant oferir un servei més eficient a la ciutadania.

REGWEB és una aplicació de programari lliure desenvolupada per la Fundació Bit dins del projecte OTAE (Oficina Tècnica d’Administració Electrònica) que en estar integrada a dins la plataforma d’administració alliberada pel Govern de les Illes Balears pot ser emprada per qualsevol organisme públic gràcies als avantatges del programari de codi obert, que permet modificar-lo, adaptar-lo i distribuir-lo lliurement. A més a més, en fer-lo accessible a altres administracions públiques, s’ha postulant com una solució de referència a dins l’àmbit de les Illes Balears.

Gràcies a això i al suport que s’ofereix des de l’OTAE a les diferents administracions, aquesta aplicació ja l’utilitzen: el Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, l’Autoritat Portuària de Balears, l’Agència de Turisme de Balears, la Sindicatura de Comptes, la Mancomunitat del Pla, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), i la mateixa Fundació Bit, així com també ajuntaments com els de de Santa Margalida, Capdepera, Campos, Felanitx, Manacor, i Escorca. Així mateix durant l’any que ve, s’espera que amb la implantació en mode servei per part d’entitats supramunicipals, l’ús de l’eina s’estengui de manera generalitzada a un conjunt important d’ajuntaments petits de l’illa de Mallorca, el que permetrà que s’estengui el seu ús de manera molt ràpida dins les administracions locals de les Illes.

En aquest sentit, és destacable l’adaptabilitat del sistema, vàlid per a qualsevol tipus d’administració que necessiti un registre, tant si són entitats grans com en el cas del Govern Balear , com per a organitzacions molt més petites com la Universitat , l’Autoritat Portuària l’Ajuntament de Santa Margalida o la Sindicatura de Comptes .

L’aplicació finalista al Sharing and Reuse Awards Contest de la Comissió Europea és ja la tercera versió d’un programari amb una llarga trajectòria, desenvolupat a l’àrea d’Administració Digital de la Fundació Bit, liderada per Felip Salas. El seu desenvolupament va començar a principis dels 90, i es va alliberar en el marc del Pla ANIBAL al 2010 per a la resta d’administracions. Actualment, aquesta nova versió; REGWEB3, compleix amb nous estàndards d’interoperabilitat d’ús obligatori per a les administracions públiques i està també en procés de certificació per tal de poder-la integrar a dins la plataforma del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, fet que permetrà utilitzar-lo també entre les diferents administracions per a realitzar l’intercanvi electrònic d’assentaments registrals.

Amb el desenvolupament de REGWEB el Govern de les Illes Balears ha apostat clarament per la implantació de l’administració electrònica i ha iniciat les primeres passes d’un procés encaminat a l’eliminació de paper a les administracions. Així, aquesta darrera versió de REGWEB esdevé una eina clau quant a l’adaptació de les administracions a la normativa actual de procediment administratiu i és una peça fonamental per a la posada en funcionament del Govern Digital.

Share

Celebrada reunió per millorar les aplicacions d’administració electrònica del Govern

La reutilització de la tecnologia entre les administracions públiques és l’objectiu final d’aquestes sessions

El director general Antonio Mateos reitera la voluntat del Govern en augmentar el nombre de tràmits telemàtics de cara al ciutadà per estalviar temps i recursos

La Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears, a través de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) de la Fundació Bit, ha organitzat avui al ParcBit una nova sessió de comitès de productes d’administració electrònica adreçat a responsables informàtics de les administracions de les Illes Balears.

Els comitès de productes són una metodologia de treball que fan possible la reutilització de tecnologia entre les administracions públiques i es convoca una vegada l’any. Aquestes sessions estan conformades pels diferents tècnics de les administracions que empren les aplicacions compartides i permeten coordinar les millores que s’hi fan. D’aquesta manera des d’OTAE, que és on es desenvolupen les diferents tecnologies, es poden construir unes aplicacions que compleixin els requisits i necessitats de totes les administracions.

Moments durant el comitè de productes

Moments durant el comitè de productes

La jornada ha estat inaugurada pel Director General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, qui ha subratllat que “aquesta sessió va en línia amb el que impulsa l’Administració General de l’Estat que és la reutilització per dos motius, l’estalvi i la uniformitat d’aplicacions”. També ha afegit que “eliminar el paper de l’Administració és un dels punts més importants de l’Administració Electrònica”. Mateos ha acabat dient que “volem impulsar que hi hagi un major nombre de tràmits telemàtics de cara al ciutadà per l’estalvi de temps i doblers que això suposa”.

Han assistit a la sessió una quarentena de tècnics procedents de les diferents administracions locals, insulars i autonòmiques, així com el Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, TICMallorca.

Tots ells han tractat fins a 7 productes o aplicacions d’administració electrònica, implantades al conjunt d’administracions balears. Així, s’ha parlat de PORTAFIB pel seu ús com a portafirmes, de REGWEB i DIR3 amb els quals es gestionen els registres presencials d’entrada i sortida d’un organisme amb una codificació única, de RIPEA com a gestor d’expedient orientat a documents electrònics, de ROLSAC–GUSITE que permet gestionar informació de caire administratiu i la informació que després es publica a la seu electrònica o a les webs de les diferents administracions, de SISTRA que permet fer els tràmits de manera telemàtica als ciutadans i les empreses així com les notificacions electròniques i, finalment d’HELIUM, que tramita els expedients als funcionaris.

Què és l’OTAE?

L’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) és un projecte que s’executa a dins l’àrea d’administració electrònica de la Fundació Bit i que està encomanat per la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic (DGIDT) del Govern de les Illes Balears.

La finalitat que té l’OTAE és implantar serveis d’administració electrònica a les administracions de les Illes Balears d’una manera eficient i coordinada, amb l’objectiu clar que l’administració electrònica ajudi a què la regió de les Illes Balears sigui més competitiva.

Per aconseguir-ho, l’OTAE treballa en tres direccions: oferir serveis d’administració electrònica als ciutadans i les empreses de les Illes Balears per tal de que la seva relació amb l’administració sigui més eficient, oferir serveis a les administracions de les Illes Balears per tal de que la gestió interna dels procediments sigui més eficaç i eficient i, fer que la pròpia implantació de l’administració electrònica es faci d’una manera eficient.

Share

La Plataforma d’Interoperabilitat i el projecte Dr.TIC del Govern premiats per la Fundación Sociedad de la Información

Els premis “Islas Baleares 2014 Sociedad de la Información” premien les solucions d’Administració Electrònica del Govern de les Illes Balears i la cooperació público-privada en matèria TIC promoguda des de la Fundació Bit.

En el marc del segon Seminari Sociedad de la Información en las Islas Baleares, s’ha fet entrega avui matí al Caixafòrum de Palma dels premis “Islas Baleares 2014 Sociedad de la Información” otorgats per la Fundación Socinfo. L’entitat ha premiat la Fundació Bit per la seva tasca de cooperació entre les empreses TIC i les Adminsitracions Públiques i la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic.IMG_6795

El Director General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antoni Mateos, i el gerent de la Fundació Bit, Miquel Bernat, han assistit en representació de les dues institucions per recollir els premis. El Director General ha destacat l’interès de la jornada on les diferents Administracions Públiques posen de manifest les seves actuacions en el camp de la Societat de la Informació. Així mateix ha avançat que “s’està treballant en el Pla Estratègic del ParcBit des dels àmbits de les infraestructures, la retenció de talent i serveis de valor afegit, per tal de potenciar el parc com a centre neuràlgic en innovació i TIC”. Continua llegint ‘La Plataforma d’Interoperabilitat i el projecte Dr.TIC del Govern premiats per la Fundación Sociedad de la Información’

Share

Taller de Signatura Electrònica i presentació de l’aplicació PortaFIB

Aquest 16 de desembre a la sala de premsa del ParcBit, s’ha portat a terme el Taller de Signatura Electrònica dirigit a personal tècnic de les administracions públiques de les Illes Balears.

Continua llegint ‘Taller de Signatura Electrònica i presentació de l’aplicació PortaFIB’

Share

Sessió de comitès de productes; Sistra, Helium, Regweb i Pinbal

IMG_6056Aquest 29 de novembre a la sala de premsa del ParcBit s’ha portat a terme una sessió dels Comitès de Productes; Sistra, Helium, Regweb i Pinbal organitzada per l’àrea d’administració digital de la Fundació Bit i l’OTAE (Oficina Tècnica d’Administració Electrònica).

A la jornada han assistit unes trenta persones de vint-i-una institucions diferents de l’administració pública, amb l’objectiu de mostrar als responsables de cadascuna de les entitats públiques de les Illes Balears els avanços fets i els previstos a la plataforma tecnològica d’administració electrònica.

Continua llegint ‘Sessió de comitès de productes; Sistra, Helium, Regweb i Pinbal’

Share

Curs d’Administració Electrònica

El proper dijous 29 de novembre, dins el projecte OTAE12, començarà un curs sobre Administració Electrònica adreçat a alts càrrecs de les administracions de les Illes Balears.

Aquest curs té com a objectiu proporcionar una visió completa de l’Administració electrònica a les Illes Balears, amb la intenció de conscienciar sobre els avantatges que ofereix, no tan sols a ciutadans i empreses, sinó també a tots els treballadors de la pròpia Administració Pública. Continua llegint ‘Curs d’Administració Electrònica’

Share

Publicades tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat

El passat dia 26 de juliol es varen publicar al BOE tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat, a partir d’ara NTI, d’obligat compliment per part de les administracions públiques, tal com es descriu a la disposició adicional primera del RD4/2010 de 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.

Les NTI desenvolupen aspectes concrets en diversos àmbits de la interoperabilitat, necessaris per assegurar els aspectes més pràctics i operatius de la interoperabilitat entre les Administracions públiques i amb el ciutadà.

Aquestes tres noves NTI son les relatives a Protocols d’intermediació de dades, de Relació de models de dades i de Política de gestió de documents electrònics.

Continua llegint ‘Publicades tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat’

Share

Sessió del grup tècnic de la CBTIC

El passat divendres dia 6 de juliol es celebrà, al Parc Bit, una nova sessió del grup tècnic de la CBTIC. A aquesta reunió hi assistiren els responsables tècnics, en matèria TIC, del Govern, conjuntament amb  l’OTAE, del Consell de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, així com el director d’innovació de l’IMI. En aquesta ocasió, l’objectiu fonamental de la sessió va ser exposar, coordinar,  impulsar i promocionar diversos projectes TIC en matèria d’administració electrònica, tan des de la seva vessant tècnica, com de la seva vessant organitzativa, així com preveure les seves possibles implicacions i requeriments a nivell jurídic.

Continua llegint ‘Sessió del grup tècnic de la CBTIC’

Share