(TANCAT) Bases específiques per seleccionar un operador/a telefònic/a (OP02-16)

La Fundació Bit  selecciona un operador/a telefònic/a (OP02-16) amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant , grup de classificació E, amb jornada parcial de 25 hores setmanals, sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres torn de tarda, entre les 14 :00 i les 21:00h, i els dissabtes torn de matí entre les 7:00h i les 14:00h per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

S’ ofereix un salari brut anual per 25 hores setmanals de 8.388,36.-€

Consulta aquí:

RESOLUCIÓN PROCESO SELECCIÓ OP02-16

LLISTAT DEFINITIU PUNTUACIONS OP02-16

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS OP02-16

Share

Comentaris tancats.