(TANCAT) Bases específiques per a la selecció d’un/a administratiu/va pel CentreBit de Menorca (Adm01-16)

La Fundació Bit selecciona un/a administratiu/va pel CentreBit de Menorca (Adm01-16).

S’ofereix contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació C, amb salari brut anual de 18.192,54€ i horari de dilluns a divendres de 8:00 a 15:30h.

La feina consisteix en la realització de tasques administratives i de gestió del servei CentreBit Menorca.

Consulta aquí:

(ATENCIÓ! Calendari modificat)

RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA ADMINISTRATIUVA PER AL CENTRE BIT DE MENORCA (ADM01-16)

LLISTAT DEFINITIU BAREMACIÓ ADM01-16

Llistat provisional de la baremació

Calendari (actualitzat el 07/03/17)

Calendari (actualitzat el 10/02/17)

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS ADMINISTRATIUVA PER AL CENTRE BIT DE MENORCA (ADM01-16)

Calendari (Adm01-16) - Calendari PDF (Adm01-16) (actualitzat el 03/01/17)

LLISTAT ASPIRANTS DEFINITIU 

LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS (ADM01-16)

Bases específiques

Sol·licitud

Share

Comentaris tancats.