Aprovat el pla estratègic de la Fundació Bit pel 2018

Amb una campanya de promoció exterior del ParcBit es vol atraure i retenir talent a aquets nucli empresarial

El Consell de Govern ha ratificat avui l’aprovació del Pla Estratègic 2018 de la Fundació Bit, amb el qual s’incideix a augmentar el grau d’èxit i la penetració en el mercat de les empreses de les Illes Balears.

El pla estratègic per a 2018 inclou diferents accions com la de Factoria d’Innovació, el programa d’incubació i acceleració d’empreses de base tecnològica #Emprenbit; el projecte TenTIC per a la divulgació de tendències de les noves tecnologies a la ciutadania i a l’empresa; i accions en el marc de la Xarxa EEN Balears, entre d’altres.

Amb el projecte Factoria d’Innovació s’obrirà una convocatòria per a millorar la competitivitat i productivitat de les empreses a través de la innovació. Així, després d’un primer procés per identificar empreses potencialment innovadores de les Illes Balears, s’organtizaran una sèrie d’actuacions de capacitació, assessorament i consultories especialitzades per a millorar el grau d’innovació de les empreses participants.

Així mateix, en aquest Pla Estratègic es plasma la voluntat del Govern de les Illes Balears de consolidar el ParcBit i el Centre Bit Menorca com a centres neuràlgics de la innovació i com a eina de suport a tots els agents del sistema d’innovació. Durant aquest any 2018, la Fundació Bit també s’ha proposat ampliar el seu àmbit d’actuació real a les Pitiüses, on es podran atendre i assessorar les empreses i els emprenedors en l’àmbit de la innovació.

A més, s’ha planificat la renovació total de les diferents webs corporatives de l’entitat perquè serveixin de canal de referència, tant per a la ciutadania com per als diferents públics externs.

A fi de posicionar el ParcBit a l’exterior, des de la Fundació Bit ja s’està participant en l’execució de l’estratègia «Sol i dades», impulsada des de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, i que té per objectiu atreure professionals de tot el món a les Illes Balears, generar llocs de feina altament qualificats i retenir talent de les nostres illes. Per complementar aquesta estratègia general, des de la Fundació Bit s’executaran diferents accions destinades a promocionar el ParcBit internacionalment per mitjà d’una campanya de promoció exterior.

A través de l’àrea de govern digital també es duran a terme diferents accions encaminades a la utilització de tecnologies disruptives en l’Administració pública i el govern digital. D’una banda, es farà l’anàlisi de tecnologies innovadores, i, de altra, es crearan prototipus emprant les tecnologies innovadores prèviament analitzades. Aquests prototipus podran ser finalment utilitzats i afavorir així la innovació en les administracions públiques de les Illes Balears, i faran que el seu funcionament sigui més eficaç, més eficient i més transparent.

Finalment, i com una de les actuacions que afecten els mateixos treballadors de l’entitat, també s’ha planificat un increment del 20 % en accions formatives, que ja estan previstes mitjançant el pla de formació anual. Amb aquest pla s’estableixen els objectius i les directrius per assegurar i facilitar la formació, competència i qualificació del personal, necessàries per al desenvolupament de les seves activitats, especialment les relacionades amb la qualitat i la protecció del medi ambient.

Share

Comentaris tancats.