Anunci de licitació de subministre d’equipament informàtic

Entitat adjudicadora:

a) Entitat adjudicadora: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia
b) Obtenció de documentació i informació:

- Adreça: Laura Bassi núm. 1
– Localitat i codi postal: Palma de Mallorca 07121
– Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcpBCoAgEADAJ60EXYIOBuUDCkovsegii6tFWe-v48CAgw1cwZcjVj4Kym8biE7hkrpAFUVoF_Zc0f8BVnDgOIyvgM050dIoM21qfuJd9WCuVvc9nDnrD6LJ__I!/
– Data límit de presentació de presentacions: fins a les 14 hores de dia 26 de juliol de 2018.

c) Nombre d’expedient: CMBIT0416

Objecte del contracte:

a) Tipus: subministres

b) Descripció: adjudicació de l’equipament informàtic

c) Tramitació i procediment
Tramitació: ordinari
Procediment: obert simplificat
Criteris d’adjudicació: relació qualitat-preu
Condicions de caràcter social: Si

d) Pressupost de licitació:
Pressupost base de licitació: 99.675,00 euros
Valor estimat del contracte: 99.675,00 euros

Share

Comentaris tancats.