Administració Digital

ConsInterior01.jpgL’Àrea d’Administració Digital de la Fundació Bit té per missió impulsar l’administració electrònica a dins les administracions públiques de les Illes Balears, entenent l’administració electrònica com tots els mecanismes, siguin organitzatius, tècnics, o jurídics, que permeten innovar el funcionament de les administracions (tant internament com la relació amb altres agents) mitjançant l’ús de les noves tecnologies, amb la finalitat de fer-la més eficaç, més eficient i més transparent.

Un dels aspectes que esdevé com a palanca principal alhora de ser més eficaços i eficients és la interoperabilitat, per tant serà l’aspecte més important a desenvolupar. De fet, durant 2014 s’orientarà part de l’àrea a ser el node d’interoperabilitat de les administracions públiques de les Illes Balears.

Aquesta àrea obté els seus recursos fonamentalment mitjançant l’execució d’encàrrecs de gestió de diferents direccions generals del Govern de les Illes Balears.

Contacte: administraciodigital@fundaciobit.org

Notícies sobre Administració Digital

Share